• Walne Zebrania UKST “DIABLAK” i KST “DIABLAK” – 28.05.2021r.


  28 maja wszystkich członków i sympatyków zapraszamy na Walne zebrania obu stowarzyszeń. Miejsce zebrania budynek CKU Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie ul. Bogedaina 21 (za stacją diagnostyczną żółty budynek – czyli tam gdzie zawsze). Start godzina 17:00. Bardzo prosimy o smsa (na nr 504032040) z imieniem i nazwiskiem osoby która będzie na zebraniu.

  PORZĄDEK ZEBRAŃ

  CZ 1 Walne zebranie sprawozdawcze UKST “DIABLAK”

  Harmonogram zebrania

  1. Przywitanie;
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie harmonogramu zebrania;
  3. Przedstawienie rozliczenia finansowego za rok 2020;
  4. Zatwierdzenie lub odrzucenie rozliczenia finansowego;
  5. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2020;
  6. Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2020;
  7. Przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020;
  8. Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020;
  9. Wyrażenie zgody na zakup sprzętu turystycznego, wspinaczkowego, biurowego (urządzenie wielofunkcyjne, komputer przenośny), sfinansowanie szkoleń kadry w ramach posiadanego budżetu.
  10. Omówienie kwestii związanych z dalszą działalnością Klubu.
  11. Rezygnacja władz Klubu z pełnionych funkcji zgodnie z §19 Statutu UKST „DIABLAK”;
  12. Przyjęcie rezygnacji władz Klubu;
  13. Sprawy bieżące
  14. Dyskusja;
  15. Przerwa;
  16. Podjęcie uchwał.

  CZ 2 Walne zebranie WYBORCZE UKST “DIABLAK”

  Harmonogram zebrania

  1. Przywitanie;
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie harmonogramu zebrania;
  3. Omówienie zasad wyboru władz Klubu;
  4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej;
  5. Zaakceptowanie przez Walne Zebranie członków Komisji Skrutacyjnej;
  6. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do władz Klubu;
  7. Głosowanie;
  8. Przedstawienie wyników głosowania przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
  9. Zatwierdzenie wyników wyborów;
  10. Dyskusja;
  11. Przerwa;
  12. Podjęcie uchwał.

  CZ 3 Walne zebranie SPRAWOZDAWCZE KST “DIABLAK”

  Harmonogram zebrania

  1. Przywitanie;
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie harmonogramu zebrania;
  3. Przedstawienie rozliczenia finansowego za rok 2020;
  4. Zatwierdzenie lub odrzucenie rozliczenia finansowego;
  5. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2020;
  6. Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2020;
  7. Przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020;
  8. Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020;
  9. Omówienie kwestii związanych z dalszą działalnością Klubu.
  10. Sprawy bieżące
  11. Dyskusja;
  12. Przerwa;
  13. Podjęcie uchwał.

  POWRÓT
  Skip to content