• Dziękujemy za wysłanie formularza


    Do 7 dni prześlemy potwierdzenie udziału, w innym przypadku prosimy o kontakt.

    Opłatę za daną wycieczkę/imprezę/zajęcia można wpłacać na konto Klubu

    48 1600 1462 1864 2911 2000 0001

    w tytule proszę podać TYLKO: imię, nazwisko, datę (zajęć) oraz słowo /opłata/.

    WAŻNE!!! Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

    POWRÓT
    Skip to content