• 06.11.2021r. – lista osób zapisanych


  1Sylwia Bartecka
  2Krzysztof Bartecki
  3Leszek Węgiel
  4Katarzyna Węgiel
  5Henryka Kredycka
  6Krzysztof Pustelnik
  7Justyna Warzecha
  8E.B.
  9Anna Kozik
  10JOANNA KOWALSKA
  11IWONA KAPUŚNIK
  12Halina Gawior

  POWRÓT