• Wycieczka RODZINNA w Beskid Mały – 05.06.2022r.


  Serdecznie zapraszamy na kolejną wycieczkę rodzinną w Beskid Mały. Naszym celem będzie rodzinny spacer jednym z grzbietów Beskidu Małego i zapoznanie się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi terenu. Wyruszymy ze Przełęczy Przegibek  i udamy się najpierw na Gaiki (808m n.p.m.), skąd przejdziemy kolejno przez Groniczki (833m n.p.m.), Przełęcz u Panienki (750m n.p.m.) aż na Hrobaczą Łąkę (828m n.p.m.). Po odpoczynku w schronisku na Hrobaczej Łące udamy się czerwonym szlakiem do Żarnówki Małej, skąd udamy się w drogę powrotną do Pszczyny.

  Trasa: Przeł. Przegibek – Gaiki – Groniczki – Przeł. U Panienki – Żarnówka Mała.

  Długość trasy: ok. 10,4 km. Suma przewyższeń: ok. 332 m. Czas przejścia: 3h 12min (bez odpoczynków).

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 25 turystów

  WYCIECZKA DOJDZIE DO SKUTKU JEŻELI NIE DOSTANIEMY ŻADNEGO ZAKAZU. W PRZYPADKU GDY WYCIECZKA NIE BĘDZIE MOGŁA SIĘ ODBYĆ WSZYSTKIE WPŁATY ZOSTANĄ ZWRÓCONE!!!

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • Uczniowie, dzieci pod opieką rodziców
  • Dorośli turyści o bardzo dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki
  • Uczestnik powinien być zdrowy, nie przebywać w kwarantannie, nie pozostawać w kontakcie z osobą przebywającą w kwarantannie, powinien również posiadać stosowny, zgodny z wymaganiami sprzęt ochronny (maseczka itp.)

  Termin: 05.06.2022 r. (niedziela)

  Prosimy o wpłatę:

  • 30,00 zł/os – DOTYCZY TYLKO MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO I GMINY PSZCZYNA pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.

  • 53,00 zł/os DOTYCZY OSÓB NIE MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).

  • Zbiórka i wyjazd 05.06.2022 godz. 700 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność)
  • Powrót do Pszczyny 05.06.2022 około 1400-1500
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 1 czerwca 2022 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Trasa: Przełęcz Przegibek w Beskidzie Małym – Żarnówka Mała | mapa-turystyczna.pl  Link bezpośrednio do mapy i szczegółów https://mapa-turystyczna.pl/route/3nti7

  POWRÓT
  Skip to content