• Wycieczka do Wiednia 06.08.2022r. ODWOŁANA!!!


  Serdecznie zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą do Wiednia. Naszym celem będzie zapoznanie się z walorami historyczno-architektonicznymi stolicy Austrii. Podczas wycieczki przewidujemy 5 godzin zwiedzania z przewodnikiem (m.in. Schönbrunn, Innere Stadt), kilka godzin czasu wolnego (w Innere Stadt) i tradycyjną kolację w typowym wiedeńskim Heurigerze. Po stronie uczestnika jest dostosowanie się do panujących wymogów odnośnie COVID19 w danym kraju. Wskazane jest posiadanie karty EKUZ (można wyrobić w najbliższym oddziale NFZ lub online przez ePUAP – czas oczekiwania około 10 dni).

  Wstępny plan:

  • 8:00 podjazd na Kahlenberg,
  • 9:00 spotkanie z przewodnikiem
  • do 14:00 zwiedzanie z przewodnikiem
  • od 14:00 do 18:30 czas wolny
  • 18:30 zbiórka i podjazd do Heurigera na kolację
  • 19:30 kolacja
  • około 20:30 wyjazd z Wiednia
  • około 2-3 przyjazd do Pszczyny

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 35 turystów

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • Osoby niepełnoletnie z opiekunem
  • Dorośli turyści o dobrym stanie zdrowia
  • Uczestnik powinien być zdrowy, nie przebywać w kwarantannie, nie pozostawać w kontakcie z osobą przebywającą w kwarantannie, stosować się do przepisów epidemiologicznych obowiązujących na terenie Polski, Republiki Czeskiej i Austrii

  Termin: 06.08.2022 r. (sobota)

  Prosimy o wpłatę:

  • 240,00 zł/os – pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • Koszt obowiązkowy “pobierany w autokarze” 40 Euro – koszt przewodnika, kolacji, wypożyczenia zestawu słuchawkowego.

  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Koszty wstępów we własnym zakresie – nie planujemy płatnych wstępów.
  • Zbiórka i wyjazd 06.08.2022 godz. 200 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność)
  • Powrót do Pszczyny 07.08.2022 około 200– 300
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 31 lipca 2022 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  POWRÓT
  Skip to content