• Wycieczka RODZINNA w Beskid Żywiecki – Hala Boracza – 24.07.2022r.


  Zapraszamy na wycieczkę RODZINNĄ w Beskid Żywiecki. Celem wycieczki jest poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Beskidu Żywieckiego oraz wizyta w schronisku na Hali Boraczej 854m n.p.m. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, trasa zostanie zmieniona tak, by nie narażać uczestników na niebezpieczeństwa. Wycieczka rozpocznie się w Rajczy skąd grupa przejdzie do Schroniska na Hali Boraczej a następnie po odpoczynku zejdzie do Żabnicy Skałki a następnie wróci do Pszczyny.

  Trasa: Rajcza – Hala Boracza – Żabnica Skałka

  Długość trasy: 9,5 km; suma przewyższeń: 447 m; czas przejścia (liczony bez odpoczynków): 3h 15min (może się wydłużyć).

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 30 turystów

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • Rodziny z dziećmi (dzieci o dobrej kondycji)
  • Dorośli turyści o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki

  Termin: 24.07.2022 r.(niedziela)

  Prosimy o wpłatę:

  • 30,00 zł/os – DOTYCZY TYLKO MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO I GMINY PSZCZYNA pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • 50,00 zł/os – pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.

  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Zbiórka i wyjazd 24.07.2022 godz. 700 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność)
  • Powrót do Pszczyny 24.07.2022 około 1500-1600
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 20 lipca 2022 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Trasa: Żabnica, Skałka – Rajcza, ścieżka rowerowa | mapa-turystyczna.pl

  POWRÓT
  Skip to content