• Wycieczka w Beskid Żywiecki – 11.11.2022r.


  Serdecznie zapraszamy na kolejną wycieczkę w Beskid Żywiecki. Tym razem chcemy zdobyć Mędralową (1169 m n.p.m.), najwyższą górę Pasma Przedbabiogórskiego, a także zapoznać się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi tegoż obszaru górskiego. Wyruszymy z Koszarawy na Lachów Groń, następnie do Czerniawej Suchej, by przez Przełęcz Klekociny podejść pod Kolisty Groń, z którego płynnie przejdziemy na Wielki Jałowiec, jak czasem nazywa się Mędralową. Ostatecznie przez Medralową Zachodnią i Kalików Groń, zejdziemy do Przyborowa, skąd odbierze nas autokar i zawiezie z powrotem do Pszczyny.
  Na trasie przejścia pieszego nie ma punktów gastronomii turystycznej – konieczny prowiant własny. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, trasa zostanie zmieniona tak, by nie narażać uczestników na niebezpieczeństwa. Trasa przejścia pieszego najprawdopodobniej będzie w warunkach zimowych. Wycieczka przeznaczona jest dla turystów o bardzo dobrym stanie zdrowia i bardzo dobrej kondycji.

  Trasa (wersja najbardziej optymistyczna): Koszarawa – Lachów Groń – Czerniawa Sucha – Przełęcz Klekociny – Mędralowa – Przyborów.

  Długość trasy: 18 km. Przewyższenia: 970 m. Czas przejścia (bez odpoczynków, w warunkach letnich): 6 h

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 40 turystów

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • uczniowie 16+ o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki
  • Dorośli turyści o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki

  Termin: 11.11.2022 r.(piątek)

  Prosimy o wpłatę (wpłaty należy dokonać po wcześniej rejestracji udziału i otrzymaniu smsa z potwierdzenie rejestracji):

  • 40,00 zł/os – DOTYCZY TYLKO MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO I GMINY PSZCZYNA pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • 50,00 zł/os – pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.

  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Zbiórka i wyjazd 11.11.2022 godz. 600 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność) (istnieje możliwość odbioru grupy min 15 osób z Czechowic-Dziedzic – miejsce zostanie określone jeżeli będzie wymagana ilość osób)
  • Powrót do Pszczyny 11.11.2022 około 1700-1900
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 8 listopada 2022 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Zobacz trasę: https://mapa-turystyczna.pl/route/48fq

  POWRÓT
  Skip to content