• Wycieczka w Beskid Żywiecki – 12.02.2023r.


  Serdecznie zapraszamy na pieszą, zimową wycieczkę w Beskid Żywiecki. Naszym celem będzie zapoznanie z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi tegoż pasma górskiego. Podczas wędrówki odwiedzimy schronisko na Hali Boraczej, do której dojdziemy niebieskim szlakiem z Rajczy, by po odpoczynku zejść szlakiem zielonym do Milówki. Wycieczka będzie się odbywać w warunkach zimowych. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych trasa zostanie zmieniona tak, by nie narażać uczestników na niebezpieczeństwa. Decyzję o przebiegu trasy podejmie przewodnik górski beskidzki na miejscu.

  Trasa (wersja najbardziej optymistyczna): Rajcza – Sucha Góra – Hala Boracza – Milówka.

  Długość trasy: 15 km. Suma przewyższeń: 555 m. Czas przejścia (w warunkach letnich, bez odpoczynków): 4 h i 40 min.

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • uczniowie 12+ o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki
  • Dorośli turyści o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki

  Termin: 12.02.2023 r.(niedziela)

  Prosimy o wpłatę (wpłaty należy dokonać po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W przypadku terminowej rezygnacji, braku miejsc czy odwołaniu wyjazdu wpłata zostanie zwrócona):

  • 10,00 zł/os – pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd. Koszt NIE ZAWIERA kosztu biletu kolejowego (każdy kupuje we własnym zakresie bilet normalny około 35 zł)

  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Zbiórka i wyjazd 12.02.2023 5:30 pod dworcem PKP w Pszczynie. Odjazd pociągu do Rajczy o godzinie 5:50. Istnieje możliwość wsiadania do pociągu po drodze lub spotkania z grupą na miejscu w Rajczy (7:45 na dworcu w Rajczy).
  • Powrót do Pszczyny 12.02.2023 16:40 lub 17:40 (+ ewentualne opóźnienie pociągu)
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 9 lutego 2023r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Zobacz trasę: https://mapa-turystyczna.pl/route/3n5z7

  POWRÓT
  Skip to content