• Wycieczka w Beskid Śląski – 05.03.2023r.


  Serdecznie zapraszamy na pieszą, zimową wycieczkę w mniej znane obszary Beskidu Śląskiego. Naszym celem będzie zapoznanie z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi grupy Małej i Wielkiej Zabawy. To bardzo rzadko uczęszczany turystycznie obszar, w którym największym szczytem jest Zabawa (823 m n.p.m.) i nie ma schronisk górskich. Po trasie przejścia pieszego w miarę możliwości (uwzględniając m.in. czas do odjazdu najbliższego pociągu powrotnego) skorzystamy z oferty gastronomicznej w centrum Rajczy. Wycieczka będzie się odbywać w warunkach zimowych. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych trasa zostanie zmieniona tak, by nie narażać uczestników na niebezpieczeństwa. Decyzję o przebiegu trasy podejmie przewodnik górski beskidzki na miejscu.

  Trasa (wersja najbardziej optymistyczna): Milówka Zabawa – Zabawa – Mała Zabawa – Biernatka – Rajcza

  Długość trasy: ok. 9 km. Suma przewyższeń: ok. 460 m. Czas przejścia (w warunkach letnich, bez odpoczynków): ok. 3 h.

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • uczniowie 12+ o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki+ opiekun
  • uczniowie 16+ o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki
  • Dorośli turyści o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki

  Termin: 05.03.2023 r.(niedziela)

  Prosimy o wpłatę (wpłaty należy dokonać po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W przypadku terminowej rezygnacji, braku miejsc czy odwołaniu wyjazdu wpłata zostanie zwrócona):

  • 10,00 zł/os – pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd. Koszt NIE ZAWIERA kosztu biletu kolejowego (każdy kupuje we własnym zakresie bilet normalny około 35 zł)

  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Zbiórka i wyjazd 05.03.2023 5:30 pod dworcem PKP w Pszczynie. Odjazd pociągu (początek przejazdu za pośrednictwem autobusu komunikacji zastępczej do Bielska-Białej) do stacji Milówka Zabawa o godzinie 5:56. Istnieje możliwość wsiadania do pociągu po drodze lub spotkania z grupą na miejscu przy stacji (7:35 przy stacji Milówka Zabawa).
  • Powrót z przystanku Rajcza Centrum na stację PKP w Pszczynie o godzinie 13:55 lub 15:20 (+ ewentualne opóźnienie pociągu).
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 2 marca 2023r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Zobacz trasę: https://mapa-turystyczna.pl/route/3yh04

  POWRÓT
  Skip to content