• Wstępne koszty wyjazdów wysokogórskich 2023


  To co wiemy o kosztach na dzień dzisiejszy, przy obecnej ilości chętnych, jeżeli ilość chętnych wzrośnie to koszt się zmniejszy a jeżeli zmaleje to zwiększy

  22.07.2023 GERLACH

  175 EUR – obejmuje obsługę przewodnicką i wjazd/zjazd do/z Śląskiego Domu

  nie ujęte jest koszt ubezpieczenia i transportu Pszczyna – Tatrianska Polianka – Pszczyna wszystko zależeć będzie od wielkości grupy i liczone będzie w PLN

  05.08.2023 ŁOMNICA

  WARIANT 1.

  160 EUR – obejmuje obsługę przewodnicką

  WARIANT 2.

  160 EUR – obejmuje obsługę przewodnicką + koszty kolejek w zależności dokąd chcemy dojechać: Łomnickie Sedlo (koszt około 50-60 euro), Skalnate pleso (koszt około 40+50 euro). Tu nie jestem w stanie podać jeszcze dokładnego kosztu czekam na info od przewodnika. Natomiast zrobimy tak, że dojedziemy odpowiednio wcześnie że osoby które będą chciały iść “z buta” to zdążą a te które będą chciały jechać kolejką to też wjadą.

  nie ujęte jest koszt ubezpieczenia i transportu Pszczyna – T. Lomnica – Pszczyna wszystko zależeć będzie od wielkości grupy i liczone będzie w PLN

  19.08.2023 MNICH

  około 750 PLN – obejmuje obsługę przewodnicką jeżeli by jeszcze kilka osób doszło to koszt spadnie 🙂

  nie ujęte jest koszt ubezpieczenia i transportu Pszczyna – Palenica Białczańska – Pszczyna wszystko zależeć będzie od wielkości grupy i liczone będzie w PLN.

  POWRÓT
  Skip to content