• PRZEŁOŻONA NA 19.11.2023 —> Wycieczka RODZINNA w Beskid Śląski – 22.10.2023r.


  Serdecznie zapraszamy na kolejną wycieczkę rodzinną w Beskid Śląski. Tym razem naszym celem będzie zdobycie szczytu: Stożek Wielki 978 m n.p.m. i zapoznanie się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi tzw. terenu. Wyruszymy z Wisły Dziechcinka i udamy się najpierw na Krzakowską Skałę (730 m n.p.m.) a następnie przez Stożek Mały przejdziemy na Stożek Wielki i dalej do schronisko zlokalizowanego nieopodal tego szczytu. Tam planujemy dłuższą przerwę. Trasa powrotna prowadzić będzie do Wisły Głębce skąd udamy się w drogę powrotną do Pszczyny.

  Trasa: Wisła Dziechcinka – Stożek Mały – Stożek Wielki – Wisła Głębce

  Długość trasy: ok. 12 km. Suma przewyższeń: ok. 571 m. Czas przejścia: 4 h i 00 min (bez odpoczynków).

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 35 turystach

  (neleży pamietać o zgodach rodziców – Pobierz zgodę rodziców)

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • Rodziny z dziećmi
  • dzieci/młodzież od 13 roku życia – zapewniamy opiekę
  • Dorośli turyści o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki

  Termin: 22.10.2023 r.(niedziela)

  Prosimy o wpłatę (wpłaty należy dokonać po wcześniej rejestracji udziału i otrzymaniu smsa z potwierdzenie rejestracji):

  • 25,00 zł/os – DOTYCZY TYLKO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY PSZCZYNA pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • 55,00 zł/os – pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.

  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę przewodnicką; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Miejsca odbioru 22.10.2023 (prosimy o punktualność, nie czekamy na spóźnialskich):
   – 800 Pszczyna parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie
   – 805 Łąka – Plac Jana Kupca
   – 810 Wisła Wielka – przystanek przy skrzyżowaniu Cieszyńskiej i Brzozowej
   – 815 Strumień skrzyżowanie 1 Maja i Wspólnej
  • Powrót do Pszczyny 22.10.2023 około 1600-1800
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 18.10.2023 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” współpracuje przy organizacji wyjazdów z Urzędem Miejskim w Pszczynie oraz Starostwem Powiatowym w Pszczynie. W ramach współpracy korzystamy z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki.

  
  
  
  
  
  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Zobacz trasę: https://mapa-turystyczna.pl/route/3k21b

  POWRÓT
  Skip to content