• Info dotyczące dnia wyjazdu 09.12.2023


  Prosimy przeczytać do końca.

  Zbiórka i wyjazd zgodnie z rozpiską.
  Miejsca odbioru 09.12.2023 (prosimy o punktualność, nie czekamy na spóźnialskich):
  – 1200 Pszczyna parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie
  – 1215 Piasek – skrzyżowanie ulic Katowicka i Studzienicka
  Proszę o punktualność lepiej być 15 min wcześniej.


  DOTYCZY AUTOKARU/ÓW – zasady ogólne

  Wchodzimy TYLKO tylnym wejściem. Przy wchodzeniu odnotowywana jest obecność uczestnika.


  W autokarze obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (piwo to też alkohol), organizator pozostawia sobie prawo do wydalenia uczestnika (nie stosującego się do powyższego) w dowolnym momencie wycieczki. Prosimy o kulturę.
  Bardzo prosimy o stosowanie się do informacji przekazywanych przez obsługę wyjazdu oraz o punktualność.

  Ważna rzecz na ostatnią zbiórkę przed wyjazdem powrotnym przychodzimy punktualnie i po wcześniejszym załatwieniu potrzeb fizjologicznych.

  Proszę ubrać się stosownie do warunków pogodowych – zobacz prognozę

  Jeżeli osoba niepełnoletnia, jedzie pod opieką osoby innej niż rodzic/prawny opiekun to musi przekazać obsłudze autokaru oświadczenie rodzica, że ta i ta osoba bierze odpowiedzialność. Przekazanie oświadczenia leży po stronie danej osoby, lub jej rodzica czy też osoby, która sprawuje opiekę.

  Dla osób które nie wpłacały przelewem w dniu wyjazdu NIE będzie możliwość opłaty gotówkowej. Proszę pamiętać że osoby które się zapisały a nie pojadą zobligowane są do uiszczenia opłaty za wycieczkę.

  Nr kontaktowe w razie problemów dostępne w dniu wycieczki:

  +487604113301 Marek

  POWRÓT
  Skip to content