• STRZELAJ Z “DIABLAKIEM” – 28.06.2024r.


  Zapraszamy na kolejne zajęcia związane ze strzelectwem. Zajęcia odbędą się na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. Celem zajęć jest zdobyciem umiejętności z zakresu używania broni palnej (oraz pneumatycznej w przypadku mniejszych dzieci).

  Zajęcia objęte są dofinansowaniem dla:

  • dzieci i młodzieży z Gminy Pszczyna (pierwsze 13 osób) – w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  • mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego (pierwsze 20 osób) – realizacja zadania publicznego

  Zajęcia odbędą się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 20 uczestników.

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • uczniowie ukończone minimum 12 lat
  • osoby pełnoletnie

  Termin: 28.06.2024 r. (piątek) —> roześlij info znajomym: https://bit.ly/3Vyjxto

  Prosimy o wpłatę (wpłaty należy dokonać po wcześniej rejestracji udziału i otrzymaniu smsa z potwierdzenie rejestracji):

  • 17,00 zł/os – DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINY PSZCZYNA – PIERWSZE 12 OSÓB pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego zajęcia.
  • 18,00 zł/os – MIESZKAŃCY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO – PIERWSZE 20 OSÓB pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego zajęcia.
  • 50,00 zł/os – POZOSTALI CHĘTNI pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego zajęcia.

  • w ramach organizacji zajęć zapewniamy: opiekę instruktorską; wynajęcie strzelnicy, broń palną; amunicję (20 sztuk), każde 10 dodatkowych strzałów to 15 zł (płatne gotówką na miejscu).
  • Zbiórka 28.06.2024 godz. 1750 przed strzelnicą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Pszczyna, ul. Katowicka 79
  • Zakończenie 28.06.2024 około 1930 – 2000
  • ilość miejsc: do 30 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 26.06.2024 r.!!!
  • W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców: Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” współpracuje przy organizacji zajęć ze strzelectwa ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie. W ramach współpracy korzystamy z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki.

  POWRÓT
  Skip to content