• ZGODY


  Każdy uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest najpóźniej w dniu imprezy/wycieczki/zajęć na ściance wspinaczkowej itp. dostarczyć zgodę rodzica/ów (prawnego/ych opiekuna/ów). W ramach działalności KST “DIABLAK” dopuszczamy dwa rodzaje zgód:

  • zgodę uniwersalną – jest ona wypełniana i podpisywana przez rodzica/ów (prawnego/ych opiekuna/ów) tylko jeden raz. Uczestnik posiadający ten rodzaj zgody nie dostarcza już, dodatkowych zgód na każdą kolejna imprezę w której bierze udział. pobierz (PDF)
  • zgoda jednorazowaużywana tylko wtedy jeżeli uczestnik nie złożył jeszcze zgody uniwersalnej, jest ona wypełniana i podpisywana przez rodzica/ów (prawnego/ych opiekuna/ów) na każdą imprezę/wycieczkę/zajęcia na ściance wspinaczkowej. pobierz (PDF)

  W przypadku gdy osoba niepełnoletnia jedzie pod opieką rodzica lub osoby przez niego wskazanej to zgoda nie jest wymagana. W takiej sytuacji to rodzic lub wskazana osoba sprawuje opiekę nad niepełnoletnim.

  Klub Sportowo-Turystyczny “DIABLAK” nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji pojawiających się w zgodach ani za autentyczność podpisów. Przedstawiane w zgodach informacje są wiążące dla KST “DIABLAK”.

  POWRÓT
  Skip to content