• POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


  Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przekazujemy kilka informacji na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora.

  Administrator danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Klub Sportowo-Turystyczny “DIABLAK” ul. Kupca 7, 43-200 Pszczyna Możesz się z nami skontaktować pod adresem: KST “DIABLAK”, ul. Kupca 7, 43-200 Pszczyna lub mailowo: kst.diablak@gmail.com

  Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
  Przetwarzamy dane osobowe podane podczas procesu rejestracji udziału w wycieczka, zajęciach na ściance wspinaczkowej, szkoleniach i innych imprezach/działaniach organizowanych przez KST “DIABLAK”. Chodzi o dane zbierane w wersji papierowej jak i elektronicznej.

  Cel przetwarzania danych osobowych
  Głównym celem przetwarzania przez nas Waszych danych jest zapewnienie pełnej funkcjonalności działania KST “DIABLAK” – opracowania dokumentacji wyjazdów, organizacji polis, przekazywania informacji o planowanych działaniach.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe udostępniamy:

  1. brokerom ubezpieczeniowym ale tylko na potrzeby przygotowania stosownych polis ubezpieczeniowych;
  2. punktom noclegowym ale tylko w przypadku Twojego udziału w danym wyjeździe czy szkoleniu;
  3. organom państwowym ale tylko na ich pisemny/mailowy wniosek.

  Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą
  Zawsze macie Państwo prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych oraz ich poprawiania. Możecie również w każdym momencie żądać ich usunięcia, cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Macie również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu złożenia pisemnego (np. drogą elektroniczną poprzez profil zaufany) wniosku o usunięcie swoich danych osobowych.
  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KST “DIABLAK” zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Profilowanie
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez KST “DIABLAK” polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  Załączniki:

  1. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
  2. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

  POWRÓT
  Skip to content