• Info dotyczące dnia wyjazdu 14.01.2024


  AKTUALNE

  Prosimy przeczytać CAŁOŚĆ do końca.

  Zbiórka i wyjazd zgodnie z rozpiską.
  Miejsca odbioru 14.01.2024 (prosimy o punktualność, nie czekamy na spóźnialskich):
  – 330 Pszczyna parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie zobacz miejsce
  Proszę o punktualność lepiej być 15 min wcześniej. —> jedziemy autami

  Konieczny sprzęt: raki, kije trekingowe, czołówka, wskazane gogle (np. narciarskie).


  DOTYCZY AUTOKARU/ÓW – zasady ogólne

  Wchodzimy TYLKO tylnym wejściem. Przy wchodzeniu odnotowywana jest obecność uczestnika.

  W autokarze obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (piwo to też alkohol), organizator pozostawia sobie prawo do wydalenia uczestnika (nie stosującego się do powyższego) w dowolnym momencie wycieczki. Prosimy o kulturę.

  Bardzo prosimy o stosowanie się do informacji przekazywanych przez obsługę wyjazdu oraz o punktualność.


  Proszę ubrać się stosownie do warunków pogodowych – zobacz

  Jeżeli osoba niepełnoletnia, jedzie pod opieką osoby innej niż rodzic/prawny opiekun to musi przekazać obsłudze autokaru oświadczenie rodzica, że ta i ta osoba bierze odpowiedzialność. Przekazanie oświadczenia leży po stronie danej osoby, lub jej rodzica czy też osoby, która sprawuje opiekę.

  Dla osób które nie wpłacały przelewem w dniu wyjazdu NIE będzie możliwość opłaty gotówkowej. Proszę pamiętać że osoby które się zapisały a nie pojadą zobligowane są do uiszczenia opłaty za wycieczkę.

  Nr kontaktowe w razie problemów dostępne w dniu wycieczki:

  +48504032040 Artur
  +48885032040 Artur (2)

  POWRÓT
  Skip to content