• xx Info dotyczące dnia wyjazdu XX.XX.2024 rowery


  JESZCZE NIEAKTUALNE

  Prosimy przeczytać do końca.

  Trasa: około XXkm “XXXXX” zobacz trasę
  Miejsce start/meta: Pszczyna, Rynek przy ławeczce Daisy
  Godz. startu: XXX (Proszę o punktualność lepiej być 15 min wcześniej.)
  Planowana godz. powrotu: około XXX:00


  zasady ogólne

  – bardzo dobry stan zdrowia
  – sprawny rower
  – kask
  – zapasowa dętka i podstawowe wyposażenie roweru
  – coś do picia, jedzenia, własna apteczka
  – dokument potwierdzający prawo do poruszania się rowerem po drogach publicznych
  – stosujemy się do przepisów kodeksu drogowego

  UWAGI: w przypadku złych warunków pogodowych wyjazd zostanie odwołany a uczestnicy poinformowani sms lub email.

  Bardzo prosimy o stosowanie się do informacji przekazywanych przez obsługę wyjazdu oraz o punktualność.


  Proszę ubrać się stosownie do warunków pogodowych – zobacz

  Jeżeli osoba niepełnoletnia, jedzie pod opieką osoby innej niż rodzic/prawny opiekun to musi przekazać obsłudze autokaru oświadczenie rodzica, że ta i ta osoba bierze odpowiedzialność. Przekazanie oświadczenia leży po stronie danej osoby, lub jej rodzica czy też osoby, która sprawuje opiekę.

  Dla osób które nie wpłacały przelewem w dniu wyjazdu NIE będzie możliwość opłaty gotówkowej. Proszę pamiętać że osoby które się zapisały a nie pojadą zobligowane są do uiszczenia opłaty za wycieczkę.

  Nr kontaktowe w razie problemów dostępne w dniu wycieczki:

  664990380 Jakub
  504920559 Łukasz
  694659573 Monika
  504032040 Artur

  POWRÓT
  Skip to content