• Wycieczka w Pieniny – Trzy Korony – 16.10.2021r.


  Po dwóch i pół roku przerwy, serdecznie zapraszamy na górską wycieczkę w Pieniny Właściwe. Naszym celem będzie Okrąglica (982 m n.p.m.) najwyższy szczyt wspomnianego pasma, znajdujący się w słynnym masywie Trzech Koron. Na początku, pierwszy raz w historii klubu, wychodząc z Sromowców Niżnych przejdziemy przez urokliwy Wąwóz Szopczański. Po zdobyciu Okrąglicy udamy się na Górę Zamkową, by zobaczyć udostępnione do zwiedzania (po kilkuletniej przerwie) ruiny Zamku Pienińskiego. Następnie w zależności od warunków pogodowych, przejdziemy się granią lub trawersem w paśmie tzw. Pieninek, by zdobyć drugą spośród najsłynniejszych w Pieninach Właściwych gór – Sokolicę, z której zejdziemy do Krościenka nad Dunajcem.
  Podczas całej wędrówki zapoznamy się z jesiennymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Pienińskiego Parku Narodowego, a także z ciekawostkami krajoznawczymi dotyczącymi obszaru wycieczki, zaś po trasie skorzystamy z gastronomi w Krościenku nad Dunajcem, gdyż podczas przejścia pieszego nie ma (poza samym początkiem) schronisk górskich.
  Wycieczka może odbywać się w warunkach zimowych! W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, trasa zostanie zmieniona tak, by nie narażać uczestników na niebezpieczeństwa. Trasa przewidziana jest dla sprawnych turystów o bardzo dobrym stanie zdrowia.

  Trasa: Sromowce Niżne – Trzy Korony (982m n.p.m.) – Zamek Pieniński – Czertezik (772m n.p.m.) – Skolica (747m n.p.m.) – Krościenko nad Dunajcem

  Długość trasy: 13 km; suma przewyższeń: 950 m; czas przejścia (liczony bez odpoczynków): 5h 00min (liczony w warunkach letnich może się wydłużyć)

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 30 turystów

  WYCIECZKA DOJDZIE DO SKUTKU JEŻELI NIE DOSTANIEMY ŻADNEGO ZAKAZU. W PRZYPADKU GDY WYCIECZKA NIE BĘDZIE MOGŁA SIĘ ODBYĆ WSZYSTKIE WPŁATY ZOSTANĄ ZWRÓCONE!!!

  Zasady uczestnictwa w wycieczkach i imprezach KST “DIABLAK” w czasie stanu epidemii. ZOBACZ!!!

  ZAPISUJĄC SIĘ NA WYCIECZKĘ każdy uczestnik dostarcza automatycznie deklaruje że spełnia wszystkie wymagania zawarte w oświadczeniu COVID-19 ZOBACZ!!! – oświadczenia nie trzeba oddawać podpisanego

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • Uczniowie 15+
  • Dorośli turyści o bardzo dobrym stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie turystyki
  • Uczestnik powinien być zdrowy, nie przebywać w kwarantannie, nie pozostawać w kontakcie z osobą przebywającą w kwarantannie, powinien również posiadać stosowny, zgodny z wymaganiami sprzęt ochronny (maseczka itp.)

  Termin: 16.10.2021 r.(sobota)

  Prosimy o wpłatę:

  • 76,00 zł/os – (WAŻNE jeżeli ostatecznie pojedzie więcej osób niż 35 /nie licząc obsługi/ to po wycieczce będziemy robić zwrot po 15 zł/os) pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie); transport; opiekę przewodnicką;
  • opłata nie uwzględnia kosztu wejścia na platformy widokowe (3 zł. ulg 6 zł normalny) – płatne gotówka we własnym zakresie,
  • Zbiórka i wyjazd 16.10.2021 godz. 315 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność)
  • Powrót do Pszczyny 16.10.2021 około 1800-1900
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 13 października 2021 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Trasa: Sromowce Niżne – Krościenko | mapa-turystyczna.pl

  POWRÓT
  Skip to content