• Wycieczka – SPŁYW DUNAJCEM + Wąwóz Homole – 26.06.2022r.


  Zapraszamy na wycieczkę RODZINNĄ – SPŁYW DUNAJCEM + Wąwóz Homole. Celem wycieczki będzie spływ Dunajcem a także indywidualny spacer malowniczym Wąwozem Homole, który jest jedną z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Jest to głęboko wcięty, stromościenny wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Będziemy mieli również okazję poznać i podziwiać piękno pienińskich krajobrazów, przyrody i zakątków. Planujemy również przerwę i możliwość spędzania czasu w Krościenku nad Dunajcem.

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • uczniowie szkoły podstawowej z rodzicem/ami i dzieci młodsze z dorosłym opiekunem
  • uczniowie klasy szkoły podstawowej z opiekunem nauczycielem
  • pozostali turyści akceptujący charakter wycieczki
  • Uczestnik powinien być zdrowy, nie przebywać w kwarantannie, nie pozostawać w kontakcie z osobą przebywającą w kwarantannie,

  Termin: 26.06.2021 r.(niedziela)

  Prosimy o wpłatę:

  do 10 latod 10 do 18od 18 latemeryci
  osoby mieszkające na terenie powiatu pszczyńskiego137 zł156 zł158 zł156 zł
  osoby spoza powiatu pszczyńskiego162 zł181 zł183 zł181 zł
  • pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd.
  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę pilota lub przewodnika; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).
  • Podany koszt NIE uwzględnia ewentualnej opłaty za wstęp do Wąwozu Homole (podobno jest darmowy natomiast na ewentualne kilka złotych należy się przygotować).
  • W gestii uczestnika jest posiadanie stosownych dokumentów uprawniających do tańszego niż 183/158 zł udziału (legitymacja szkolna, legitymacja emerycka). Dokumenty mogą być wymagane przy spływie.
  • Zbiórka i wyjazd 26.06.2021 godz. 430 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność)
  • Powrót do Pszczyny 20.06.2021 około 1900-2000
  • ilość miejsc: do 48 decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 20 czerwca 2022 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!! Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  POWRÓT
  Skip to content