• ODWOŁANA!!! – Wycieczka na KONIEC :( WAKACJI – 04.09.2022r. – ODWOŁANA!!!


  Zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych na wycieczkę szlakiem dziedzictwa poprzemysłowego Górnego Śląska, tym razem do malowniczych Rud Raciborskich.

  W programie przewidujemy:

  1. Zwiedzanie Opactwa pocysterskiego w Rudach Raciborskich,
  2. Zwiedzanie zabytkowej stacji kolei wąskotorowej oraz przejażdżka kolejką wąskotorową
  3. Czas wolny na terenie Parku i okolicy.

  Wycieczka odbędzie się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 35 uczestnikach

  WYCIECZKA DOJDZIE DO SKUTKU JEŻELI NIE DOSTANIEMY ŻADNEGO ZAKAZU. W PRZYPADKU GDY WYCIECZKA NIE BĘDZIE MOGŁA SIĘ ODBYĆ WSZYSTKIE WPŁATY ZOSTANĄ ZWRÓCONE!!!

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • Rodzice z dziećmi
  • Uczniowie/młodzież wraz z pełnoletnim opiekunem
  • Osoby dorosłe o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  • Uczestnik powinien być zdrowy, nie przebywać w kwarantannie, nie pozostawać w kontakcie z osobą przebywającą w kwarantannie

  Termin: 04.09.2022 r.(niedziela)

  Prosimy o wpłatę:

  • 70,00 zł/os osoby niepełnoletnie DOTYCZY TYLKO MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd. Wyjazd dofinansowany ze środków powiatu pszczyńskiego
  • 75,00 zł/os osoby pełnoletnie DOTYCZY TYLKO MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd. Wyjazd dofinansowany ze środków powiatu pszczyńskiego
  • 85,00 zł/os osoby niepełnoletnie dotyczy osób NIE mieszkających na terenie powiatu pszczyńskiego pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd. Wyjazd dofinansowany ze środków powiatu pszczyńskiego
  • 90,00 zł/os osoby pełnoletnie dotyczy osób NIE mieszkających na terenie powiatu pszczyńskiego pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego wyjazd. Wyjazd dofinansowany ze środków powiatu pszczyńskiego
  • w ramach organizacji wycieczki zapewniamy: transport; opiekę pilota na trasie przejazdu; bilety wstępów do planowanych obiektów; ubezpieczenie (dla osób zgłaszających się w terminie, osoby zgłaszające się później nie będą ubezpieczone. Zgłaszając się po terminie uczestnik automatycznie akceptuje fakt braku ubezpieczenia, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie miał żadnych roszczeń względem KST DIABLAK. Oczywiście może ubezpieczyć się indywidualnie.).

  • Zbiórka i wyjazd 04.09.2022 godz. 700 parking przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Bielska w Pszczynie (prosimy o punktualność)
  • Powrót do Pszczyny 04.09.2022 około 1500-1800
  • ilość miejsc: do 48 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 28 sierpnia 2022 r.!!!
  • Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  POWRÓT
  Skip to content