• STRZELAJ Z “DIABLAKIEM” – 27.10.2023r.


  Zapraszamy na kolejne zajęcia związane ze strzelectwem. Zajęcia odbędą się na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. Celem zajęć jest zdobyciem umiejętności z zakresu używania broni palnej (oraz pneumatycznej w przypadku mniejszych dzieci). Zajęcia współfinansowane są z dotacji pozyskanej z Gminy Pszczyna.

  Zajęcia odbędą się jeżeli grupa liczyć będzie minimum 15 uczestników.

  Prosimy zachęcić Kolegów, koleżanki, rodzinę, znajomych!!!

  Adresaci wyjazdu:

  • uczniowie ukończone minimum 12 lat
  • osoby pełnoletnie

  Termin: 27.10.2023 r. (piątek)

  Prosimy o wpłatę (wpłaty należy dokonać po wcześniej rejestracji udziału i otrzymaniu smsa z potwierdzenie rejestracji):

  • 10,00 zł/os – TYLKO MIESZKAŃCY GMINY PSZCZYNA (dofinansowanie GMINA PSZCZYNA)


  • Dostępne jest tylko 20 miejsc dla mieszkańców Gminy Pszczyna

   pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego zajęcia.
  • 50,00 zł/os – OSOBY SPOZA GMINY PSZCZYNY pieniądze NALEŻY wpłacać na konto Klubu 48 1600 1462 1864 2911 2000 0001 (wpisując w tytule przelewu,”opłata, imię nazwisko, data wycieczki”)- dane przy formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji w tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyjazdu. Bezkosztowo zrezygnować można do tygodnia poprzedzającego zajęcia.

  • w ramach organizacji zajęć zapewniamy: opiekę instruktorską; broń palną; amunicję (25 sztuk), każde 10 dodatkowych strzałów to 15 zł (płatne na miejscu).
  • Zbiórka 27.10.2023 godz. 1750 przed strzelnicą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Pszczyna, ul. Katowicka 79
  • Zakończenie 27.10.2023 około 1930 – 2000
  • ilość miejsc: do 30 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zapisów do 25.10.2023 r.!!!
  • W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców: Pobierz zgodę rodziców

  W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
  

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny przyjazdu oraz trasy wynikłych z przyczyn technicznych, łącznie z odwołaniem imprezy.

  WAŻNE!!!  Proszę pamiętać, że wpisując się na listę automatycznie uczestnik deklaruje pokrycie kosztów wyjazdu również w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Wynika to z tego, że nie możemy obciążać innych uczestników kosztami poniesionymi na osobę która zrezygnowała.

  Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” współpracuje przy organizacji zajęć ze strzelectwa ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie. W ramach współpracy korzystamy z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki.

  POWRÓT
  Skip to content